Historie povrchového dolu:

 • 1908 Bratři Neumannové zahájili plánované hornické práce v hlubinném dolu na polích pozemku č. 407
 • 1909 Povrchový důl "Glückauf" je otevřen 
 • 1910 Firma Döhring & Lehrmann z Helmstedtu přebrala přesun skrývkové zeminy spolu s jedním korečkovým rýpadlem, dvěmi parními lokomotivami a 45 důlními vozíky. 
 • 1912 "Glückauf" koupil tato skrývková zařízení a provádí skrývku sám 
 • 1917 Hlavní odběratel, Obersdorfer Elektrizitätswerk, uvedl do provozu visutou lanovku jako transportní prostředek 
 • 1918 Zřízení odbočky lanovky k nádraží Olbersdorf-Oberdorf. Tím se vytvořila možnost zásobování i vzdálenějších zákazníků. 
 • 1938 Získ ASW dolu "Grube Glück". Došlo k okamžité odstávce, všechny stavby a stroje byly okamžitě odstraněny. 
 • 1947 Zabahnění zatopeného povrchového dolu a obnovení těžby uhlí 
 • 1948 Výstavba dvou dřevěných jímek s objemem 120 tun 
 • 1949 Uvedení do provozu 2,4 km dlouhého železničního úseku k dráze na nádraží Olbersdorf-Oberdorf 
 • 1950 Byla postavena 500 t jímka se sítem a došlo ke změně 
 • dopravy uhlí z pohonu navíječkou na řetězovku (těžební vozíky se už netahaly z dolu pomocí lanového navijáku) 
 • 1958 Změna z manuální na mechanickou těžbu uhlí 
 • 1963 Zahájení elektrické dopravy v celém dolu, nejprve použití elektrických lokomotiv s 15 t, později 43 t a 55 t provozní hmotností. 
 • 1968 Použití kolesového rýpadla k těžbě uhlí.
 • 1972 Přesunutí dolů z důlní trasy na jih, do bezprostřední blízkosti Mandavy. Výstavba nové jímky s objemem 600 t. Řetězovka je nahrazena pásovým dopravníkem. 
 • 1977-80 Přeložení spodního potoka, aby bylo možné pokračovat v další těžbě 
 • 1985 Za použití lžícového rýpadla, zakladače a tří pásových souprav došlo k předělání na povrchový důl s pásovou dopravou 
 • 1986 Zahájení vystěhování z dolní části obce a zahájení stavby nákladního nádraží pro vytěžené uhlí Pethau 
 • 1987 Uvedení do provozu nové teplárny k zásobování teplem těžebních objektů, podnikové kuchyně a sídliště Olbersdorf 
 • 1990 Dne 1. března 1990 rozhodla ministerská rada o zastavení těžby v povrchovém dolu Olbersdorf 
 • 1991 Dne 30. září 1991 vyjela z dolu poslední souprava s uhlím. 
 • 1991-93 Zahájení sanace prostřednictvím projektu na obstarání práce pro v průměru 225 zaměstanců 
 • 1994-99 Následný projekt "Sanace povrchového dolu Olbersdorf" pověřil sanačními pracemi od roku 1994 v jednotlivých letech 255, 146, 132, 135, 32 a v roce 1999 sedm zaměstnanců. 
 • 1999 Ukončení sanace, ukončení důlního dozoru a úplné zatopení a zároveň zahájení dalšího využívání: 
 • Zemská zahradní výstava 
 • průmyslová zóna 
 • lesnictví
 • území určená k ochraně přírody 
 • 2000 Zahájení oficiálního turistického využití Olbersdorfského jezera jako rekreační oblasti a velkého obohacení nabídky v Źitavských horách